söndag 15 juni 2008

We've always been at war with Eurasia.

På väg in i min lokala matbutik såg jag någonting som fångade min blick - en välbekant affisch med texten "Stoppafralagen.nu". Då slog det mig; om den här kampanjen ger resultat så kommer vi se annorlunda på politik i framtiden, den lilla människan har plötsligt fått en röst. Förr då man fick syn på diverse upprop mot orättvisor så tänkte jag alltid, lite smått nedsättande "det var ju ett bra och nobelt försök, men det kommer ju aldrig ge något resultat".

Men om vi (folket) lyckas få igenom våran vilja i denhär frågan,så har vi ändrat maktbalansen i hela Sverige. Vi har gått från att vara en pseudorepresentativ demokrati till att vara en demokrati där faktiskt den lilla människan har möjlighet att påverka. Utan att det ska krävas medhjälp av någon högt uppsatt redaktör på något multinationellt gammelmediabolag.

Blir däremot utslaget av omröstningen på onsdag att vi får ett JA till allmän övervakning, så kan man fundera på vad våra riksdagsledamöter är bra för. Framförallt varför vi har ett personvalssystem då ledamöterna ändå tvingas att rösta i enlighet med partilinjen. Nej, blir resultatet på onsdag ett JA, så kan vi lika gärna avskeda 342 av 349 riksdagsledamöter. Varför ska vi betala 342 överflödiga riksdagsledamöters lön, om det ändå bara är partilinjen som ska följas.

Jag är rädd att våra politiker någonstans på vägen glömt bort vad politiken egentligen handlar om. Hur ologiskt detta lagförslag än är så ska det drivas igenom till varje pris. Även om det ospecificerade "yttre hotet" som vi tydligen behöver skyddas mot så vore en invasion från Mars. Hur vi sen ska bemöta denna stundande (gröna) invasion kan man också fråga sig, då vårat försvar i princip enbart består av några äldre officerare och ett fåtal värnpliktiga. Intressant kuriosa är i detta fall att Sverige och Finland lägger lika stor procent av sin BNP på försvaret, och Finland kan ställa upp med 300 000 man i händelse av krig medan Sverige kan ställa upp med 30 000.

Oavsett hur det går i denhär frågan, så tycker jag alla vi som värnar om frihet och personlig integritet, ska ta på oss att påminna väljarna om dessa frågor då det väl är dags för val igen, 2010. Kan ni föreställa er skammen i dessa riksdagsmäns ögon, då de konfronteras med väljarna och ska försöka försvara sitt beslut att satsa över EN MILJARD på en infrastruktur tillägnad att övervaka medborgarna?

Låt oss ta ett par minuter att bemöta ett par av argumenten från JA sidan:

"Lagen gäller enbart avlyssning av utländsk trafik"
Flertalet experter hävdar att det är i princip omöjligt att särskilja utländsk trafik från inhemsk trafik. Det man måste göra för att avgöra ifall trafiken är inhemsk eller ej, är att läsa informationen (brevet, chatten, mobilsamtalet) och sedan ta ställning. Här har intrånget redan skett, och potentiellt har t.ex. brevhemligheten eller bankhemligheten redan brutits.
"För att få spana (specificera sökord) krävs godkännande av Försvarets Underättelsenämd"
Detta är sant, med ett stort undantag. Alla myndigheter måste söka tillstånd för att få bedriva sin spaning. Lagen säger "tillstånd får endast lämnas om syftet med inriktningen väger klart tyngre än det integritetsintrång som inhämtning i enlighet med inriktningen kan innebära och detta syfte inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt". Men detta gäller endast myndigheter och inte regeringen. Regeringen får alltså besluta om spaning utan att behöva bry sig hur syftet står sig mot integritetsintrånget.

Förutom detta argument kan man även notera att nämden kommer bestå av lekmän som skall fatta sina beslut efter vad den ansökande anger för skäl till sin spaning. Här kan man enkelt visualisera sig hur det sitter ett flertal okunniga politiker och domare och skall motsätta sig experternas uttalanden om att det behövs mer spaning.
"Det är enbart en väldigt liten del av all information som fångas in och analyseras"
Detta argumentet är som bäst en sanning med modifikation. Självklart kan inte ALL trafik analyseras, om inte annat för att trafikmängden är såpass stor. Vad man gör är att man t.ex. inriktar sig på specifika data-protokoll som mail/chat/skype o.s.v. Sätter man detta i relation till all trafik på internet så är detta såklart en väldigt liten mängd (jämför hur många kilobyte ett mail är, jämfört med en långfilm).
"Sökorden som används är väldigt avancerade och utformade att orsaka minsta möjliga inskränkning på den enskildes privatliv och integritet"
Den som använder dethär argumentet skjuter sig i foten, eftersom ifall dessa sökbegrepp är så avancerade; hur ska då en panel av lekmän (politiker & domare) då kunna avgöra ifall de står i proportion till behovet?

Till sist kan vi notera att nyhetsflödet är påväg uppåt igen. Aftonbladet kör en förvånansvärt ärlig artikel om ämnet. SvD har tre artiklar om ämnet, varav huvudnummret för idag är en krönika om Lex Orwell av Anders Linder. DN är verkligen värda en eloge för deras comeback i frågan, och har idag tre artiklar om ämnet. Dagen.se rapporterar om KDU:s bristande engangemang i frågan, förutom det körs även en variant av artikeln i aftonbladet. GP har både ett diskutionsforum och en artikel i ämnet. Sydsvenskan kör också tre artiklar, där huvudartikeln är en intervju med FRA:s generaldirektör Ingvar åkesson. SVTs Rapport har även ett kortare inslag om hur Google och Teliasonera väljer att inte köra servrar i Sverige. TV4 anytime har tre klipp uppe om lagförslaget. I bloggosfären försöker Rick Falkvinge peppa oss medborgare för en sista kraftansträngning mot FRA, medan opassande.se drar parareller mellan google och FRA - och myntar därmed uttrycket fragle. Ping på intressant.se. Regeringen backar inte i frågan, enligt DN.se, som även kör en artikel där flertalet riksdagsmän ställer sig frågande till om lagen verkligen är bra, samt en artikel som berättar om succen bakom stoppafralagen.nu . SvD matar vidare, artikel 1 2 3 4 5 6 7 8. Aftonbladet ångar på: 1 2 3 4 5 6 7. DN kör även en artikel om det nya STASI-Sverige.

Hittar du fler nyheter? Tipsa mig gärna via kommentarsfunktionen!

4 kommentarer:

Tor sa...

"Lagen gäller enbart avlyssning av utländsk trafik"

Det är osant. Lagen gäller enbart avlyssning av utländska förhållanden, men även inhemsk trafik kan då komma ifråga, vilket tydligt framgår ur propositionen. Vad jag förstår får FRA använda uppsnappad information om enskilda svenskar om det anses vara av synnerlig vikt. Det verkar dessutom inte finnas några generella hinder när det gäller att avlyssna inhemsk kommunikation som inte har att göra med en viss fysisk person, t ex. mejl mellan företag, föreningar osc.

Du hade en bra poäng gällande sökbegreppen. Men jag tror dessutom inte det stämmer att de skulle kunna vara så speficika. Se gärna:
http://www.lexorwell.se/?q=node/15

En av de allvarligaste bristerna som jag tycker mig se är att lagen talar om att förstöra visst spaningsmaterial som inte är relevant för uppdraget. Men såvida jag inte missag något ser jag inte att FRA beläggs med sekretess, så det borde vara fritt fram för FRA-personal att ur minnet (det kan ju inte förstöras) tipsa polisen om olika saker som framkommit ur överskottsinformationen, även kommunikation med läkare, advokat och journalist. Lagen ger ju FRA uttrycklig rätt att assistera brottsbekämpande myndigheter så länge man inte själv vidtar konkreta åtgärder.

Johannes sa...

tor: Tack för dina synpunkter.

Du har helt rätt angående avlyssningen av utländsk trafik. Jag valde dock den formuleringen eftersom jag tycker det verkar vara den vanligaste just nu? Själva lagen behandlar ju bara "yttre hot", dvs hot utifrån.

Vad gäller sökbegreppen är det ett omtvistat ämne. FRA påstår att deras filtreringssystem kommer vara riktigt avancerat, medan experter anser att det kommer vara i princip "bomb+riksdagen+gudrun schyman". Svårt att avgöra.

Vad gäller överskottsinformationen är det svårt. Kommer överskottsinformationen till SÄPO (t.ex. via deras metod att kringgå lagstiftningen och långtidsspara information) så kommer den att sekretessbeläggas per automatik. Jag sökte faktiskt efter mer information om just överskottsinformationen i relation till våran fria bevisföring, men hittade väldigt lite, och ingenting nog konkret att skriva om, du råkar inte ha tips?

Anonym sa...

Om jag får ge ärlig (vi är ju info varelser = meteorit från yttre rymden visade 4 mdr år sedan).
Prästjävlar/religiösa bluffar (från Bush till svenska) = avlyssna tex utifrån bibelns "bind en stark man och ta allt han äger" (gälla familj för mission tex ta gruvrätt och annat , sätta på småbarn etc).
Ocker- och skitstövlar (frekvent tex lurar på pengar= rekvisit och frekvens för brott).
Och angående Bush satan= Neumann sa om ondska = ondska i Bushadministrationen. Falskhet (jfr Osama bin Ladin) tex skära ner "No child left behind" (Plamegate till trolig avlyssning av fiender).
Grupptalan är ju ett "vapen" (rättsligt medel). Tex mot svenska kyrkan.
Straff ska vara därefter (dvs högre= dödsstraff med grov tortyr är ju effektivast= jfr kostnad och risk).
Polisjäveln (får incitament att lära sig mer och bli rätt)= annars döden
Och fö som kyrkan till psykiatiriker etc = outsourca (dvs avskaffa en del till högre produktivitet/beprövad erfarenhet)
Utveckling, jobb framförallt (räkna på med flera mått - borde fler göra - från linjärt till dynamiskt sas) och synd och brott (korrelaton= försäkring som bilvåldslöshet som avskaffabernadottes till nyligen danska drottningen= halv miljon i riskpremie till Brottsoffren och berörda = mäta mer exakt till berörda och där det gör mest nytta eller arbete)

Anonym sa...

Tack för länkarna och ett mycket läsvärt inlägg!