fredag 27 juni 2008

FRA-lagen i internationella media

Idag presenterar Aftonbladet en SIFO-undersökning man låtit göra angående FRA-lagen. Undersökningen genomfördes under tisdag och onsdag denna vecka. Resultatet är oroväckande tydligt, framförallt med tanke på det Svenska folkets vanliga tilltro till övervakningsmedel (som t.ex. kameror). Såhär ser utfallet av undersökningen ut:Dock ser siffrorna väldigt annorlunda ut om man ser på mindre grupper inom gruppen undersökta, t.ex. så är det endast 32% av centerpartisterna och 17% av vänsterpartisterna, som är för förslaget. Det ser dock helt annorlunda ut hos moderaterna, där hela 53% vill ha sin epost läst av staten. Hela undersökningen finns sammanställd hos Aftonbladet.

Någonting som också hänt nyligen är att frågan fått större internationell uppmärksamhet. China news skriver för första gången det här året en artikel som berör Sverige, och vad handlar det om, om inte vår FRA-lag. Undrar om det här är den typ av publicitet vi vill ha internationellt? Här är ett par andra intressanta artiklar om ämnet ifrån respekterade internationella media:

Timesonline har en skarpt kritisk artikel, där man bland annat konstaterar att FRA-lagen kommer att göra nonsens av vår Svenska tradition att upprätthålla mänskliga rättigheter:
If the dissenters derail the law - dubbed Lex Orwell by the Swedes - it will be a major blow to the centre-right government, which claims that it needs the restrictions, the tightest in Europe, to guard itself against terrorist plotting. But critics say it makes a nonsense of Sweden's long modern tradition of respecting privacy and citizens rights and is part of a more disturbing trend across Europe to scratch away at civil liberties.
Herald tribune citerar googles integritetstalesman:
"By introducing these new measures, the Swedish government is following the examples set by governments ranging from China and Saudi Arabia to the U.S. government's widely criticized eavesdropping program," said Peter Fleischer, global privacy counsel for Google.'
The controversy has stretched beyond the country's borders.The European Federation of Journalists highlighted a potential threat to source protection, saying electronic monitoring of phone and e-mail communications contravenes international and European legal standards.
The scotsman har en väldigt upplyst och hårt kritisk artikel angående lagstiftningen:
SWEDEN is renowned as a country that bends over backwards to protect human and civil rights.
But the Swedish parliament has just voted through controversial new laws which allow the security forces to spy on all cross-border e-mail and telephone traffic.
BBC har också en mindre artikel i samma ämne där man också tar upp problemet med att skilja på inhemsk och utländsk trafik. The telegraph har också en liknande artikel, för att inte nämna The guardian.

Intressant? FRA-lagen i Svensk media idag:

4 kommentarer:

Anonym sa...

och nu har EU gjort det lagligt att sälja FRAs information till USA

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=798932

Thomas sa...

Jag är mycket skeptisk till dylik statistik. Jag känner och har pratat med ett antal moderater. ingen tycker att det här är en bra lag.

Hur en sifo-undersökning skulle kunna slumpvis träffa en mängd människor där 36% av alla 30-49 åriga män (min egen kategori) är för lagen är för mig fullständigt offattbart. Vilken grupp människor har tillfrågats då? Och varför skiljer den sig så radikalt från de människor jag känner?

Fundera på det här:
Om den här statistiken stämmer, varför ser man inte 30% bloggar som är för FRA?

Sålla bort desinformation från FRA-chefer och politiker. Hur mycket blir det kvar i media då från "jag är för FRA" sidan? Jämför det med SIFO's resultat.

Johannes sa...

Thomas: Jag håller med dig att det troligtvis finns mer rättvisande statistik än just denna. Men om du undrar hur SIFO arbetar för att komma fram till sina resultat kan du titta på: http://www.opinion.sifo.se/Public/WorkProcess/Index.aspx

Rikard sa...

thomas:

"Om den här statistiken stämmer, varför ser man inte 30% bloggar som är för FRA?"

Därför att det inte var bloggare som tillfrågades av Sifo?

Jag tror förvisso att bloggare är helt vanliga människor som helt enkelt bara valt att blogga om sina tankar, och inte en homogen grupp med särintressen eller annat gemensamt.

I den månen motsvarar bloggarna bra folket.

Men har man valt att blogga så lägger man sina åsikter och ofta saker ur sitt privatliv på nätet, förstår i större utsträckning hur nätet fungerar, använder säkert i större utsträckning mail och chatt/IM än folket och har därför större anledning att vara kritiska mot FRA än folket i allmänhet.

Eftersom förespråkare av FRA (främst sådana som arbetar där eller har framträdande positioner hos partier som investerat prestige i att rösta/se till att rösta ja) ofta beskyller oss motståndare för att vara dåligt insatta i hur signalspaning går till eller för att inte ens ha läst lagen, så kan väl jag då få kontra med att förespråkarna verkar ofta väldigt dåliga i att begripa hur en växande del av befolkningen använder nätet till en allt större del av sin kommunikation och informationsinhämtning, ja till och med sitt sociala liv.

Lägg till det att många förespråkare uppenbarligen inte besitter stor kunskap i hur nätet fungerar rent tekniskt. Till exempel så framförs konstiga argument om att man inte ska avlyssna "inomsvensk" trafik (men inte ett ord om hur man ska veta om trafiken är "inomsvensk" innan man avlyssnar).

Vidare framförs konstiga argument om att man inte ska avlyssna t ex meddelanden till journalister samtidigt som man bedyrar att man ska kasta sådan information OM man ändå avlyssnat den...

Så för att återgå till din fråga om varför 30% av bloggarna inte är för (är det någon som öht vet hur stor del av "bloggarna" som är för/emot?), så blir nog svaret att bloggarna som grupp är väldigt olika men har nog insett att de har mycket av förlora på massavlyssning av nätet. Så min gissning är att de är ett bra tvärsnitt av folket men har mer insikt i avlyssningsfrågan än folket generellt och är förmodligen därför mer kritiska.

Men vi är nog överens om det?

Vi borde verka för att förklara för de nätillitterata ja-sägarna varför massavlyssning upplevs mer orättvist av vissa grupper än andra.

Dessutom bör vi klä av de rent felaktiga argumenten om undantag hit och dit och syftet med spaningen.

Syftet är som bekant "Till stöd för svensk Utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot landet.".

Carl Bildt har ju själv intygat hur stor nytta han haft av FRA (trots att de då inte hade tillgång till kabeln med internet- och teletrafik) i sitt arbete utrikespolitiskt.

Försvarsunderrättelseverksamhet får endast avse utländska förhållanden, ja, men hur avgör man det innan man läser kommunikationen? Notera också att utländska förhållanden kan avhandlas mellan två personer i Sverige.

Jag riktar inte uppmaningen endast mot dig, thomas, som ju verkar vara klart mot lagen. Utan till alla oss som jobbar mot FRA-lagen. Vi måste fortsätta skjuta in oss på ja-sidans sakfel. Det finns en hel del där.

Och genom att upplysa dem om våra bevekelsegrunder så faller många av deras argument.

Men framför allt så får vi inte sluta bemöta dem.